sídlo: Slavíkova 15, 120 00 Praha 2

tel.: 222 769 772

fax: 224 142 374

http://www.ifpicr.cz

ČNS IFPI je českou národní sekcí nevládní organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko), sekretariátem v Londýně (IFPI) a evropskou kanceláří v Bruselu. V České republice je národní sekce této organizace samostatným právním subjektem podle 1 odst. 3 a 3 odst. 1 zák.č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. ( 29), registrovaným Ministerstvem vnitra ČR a sdružujícím na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. Na základě svého statutu je ČNS IFPI registrována Ministerstvem vnitra ČR. ČNS IFPI v současné době sdružuje 25 členských firem jak českých tak mezinárodních resp. nadnárodních. Příkladem uvádíme firmy UNIVERSAL MUSIC, EMI, SONY MUSIC/BONTON, WARNER MUSIC, BMG ARIOLA, POPRON MUSIC, SUPRAPHON, MULTISONIC a další.

Předmětem působnosti ČNS IFPI je ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů. Za tím účelem ČNS IFPI zejména vstupuje v jednání s kolektivními správci práv autorů a nositelů práv souvisejících s právem autorským, na základě plných mocí zastupují výrobce záznamů před soudy při vymáhání náhrad škod a vykonává samostatně i ve spolupráci s příslušnými státními orgány aktivní protipirátskou činnost a poskytuje jim potřebnou odbornou pomoc včetně vypracovávání odborných vyjádření a znaleckých posudků.