sídlo: 186 00 Praha 8, Sokolovská 37/24

tel.: 222 328 762

fax: 222 320 983

http://www.cpufilm.cz
cpufilm(zavináč)cpufilm.cz

Česká protipirátská unie (ČPU) je jediným subjektem, který v rámci České republiky dlouhodobě a soustavně vyvíjí činnosti k prevenci porušování autorských práv k audiovizuálním dílům a zvukově obrazovým záznamům, vyhledávání případů porušování těchto práv a zasazování se o jejich vymáhání. Česká protipirátská unie je zároveň partnerem orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů, které se v rámci své působnosti podílejí na potírání porušování autorských práv, např. vypracovává na jejich žádost odborná vyjádření včetně identifikace audiovizuálních děl a držitelů práv k nim a pomáhá v odborném proškolování. ČPU je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., a je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59067. V současné době ČPU chrání práva více než osmi desítek subjektů, především filmových producentů a distributorů filmů. V členské základně ČPU jsou zastoupeni i televizní vysílatelé a provozovatelé video služeb na vyžádání. Mimořádnými členy ČPU jsou Národní filmový archiv a Asociace producentů v audiovizi.

Činnost ČPU spočívá především v ochraně autorských práv k filmům a televizním seriálům, sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě a realizaci právních kroků proti porušování těchto práv, a spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. Za dobu své činnosti se výrazně zasadila o snížení podílu pirátských produktů na trhu a to zejména kontrolami trhu a spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Veškerá činnost České protipirátské unie směřuje též preventivně k omezení pirátské distribuce a k posílení vnímání práv k duševnímu vlastnictví veřejností a státními orgány. V současné době se činnost ČPU soustředí zejména na internetové pirátství včetně vyhledávání a odstraňování nelegálních rozmnoženin, eliminace závadných stránek a postih jejich provozovatelů. V ČR působí ČPU již od roku 1991, ve Slovenské republice chrání práva českých i slovenských subjektů od roku 2008. Pro veřejnost poskytuje bezplatnou e-mailovou právní poradnu.