sídlo: 110 00 Praha 1, Masarykovo nábř. 250

tel.: 224 934 406

http://www.ooas.cz

OOA-S je občanské sdružení autorů a dědiců autorských práv k dílům v oboru výtvarném a architektonickém, registrované u Ministerstva vnitra ČR, vykonávající na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu autorských práv k výše uvedeným dílům, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv.