sídlo: 110 00 Praha 1, Šítkova 1/233

tel.: 713 827, 606 678 570

fax: 224 826 892

http://www.gestor.cz

Gestor je občanským sdružením autorů a dalších nositelů autorských práv, registrovaným u Ministerstva vnitra ČR, které vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného – malířského, sochařského a fotografického uměleckého díla, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv.