Z nového výzkumu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyplývá, že každý rok dochází v důsledku padělání výrobků ve třinácti hospodářských odvětvích ke ztrátám ve výši 60 miliard EUR.

V uplynulých pěti letech sledoval úřad EUIPO ekonomické náklady způsobené paděláním výrobků v odvětvích, o nichž je známo, že jsou náchylnější na porušování práv duševního vlastnictví. 

Zpráva odhaduje, že v důsledku padělání výrobků přichází těchto třináct odvětví v České republice každoročně o 8,6 % přímých tržeb. To odpovídá částce ve výši přibližně 737 milionů EUR (20 miliard CZK) neboli 70 EUR (1 907 CZK) na obyvatele České republiky za rok.

Tisková zpráva (pdf, 129 kB)
Souhrnná zpráva (pdf, 296 kB)
Infografika (pdf, 263 kB)